برنامه ریزی شش ماهۀ دوم سال 2023

برنامه ریزی شش ماهۀ دوم سال 2023

برنامه ریزی شش ماهۀ دوم سال 2023

Iranian Bushwalkers

Start Time

10 May 2023 19:00 PM

End Time

10 May 2023 21:00 PM

Description

Iranian Bushwalkers

از علاقه مندان به برنامه های طبیعت گردی دعوت میکند برای برنامه ریزی شش ماهه دوم سال 2023 در این جلسه حضور به هم رسانند. از تمامی داوطلبان جدید یا قدیمی برای ارایه برنامه های جدید مشتاقانه استقبال خواهد شد. در این جلسه عزیزانی که تمایل به آشنایی به روند برنامه ریزی را دارند و یا پیشنهاداتی برای برنامه ها دارند هم می توانند تشریف بیارورند که ما هم از همکاری و ایده های آنها استفاده کنیم.

ببه منظور تشکر و قدردانی از لیدرهای عزیز، هیات مدیره تصویب کرد: ۱. تمدید عضویت لیدرهایی که در طی سال، سه برنامه برگزار کنند، رایگان خواهد بود. ۲. لیدرهای برنامه‌های چند روزه، از تخفیف صد دلاری در ثبت نام برنامه خود برخوردار خواهند بود.

اولویت حق انتخاب تاریخ هر برنامه همچون نشست های قبلی به ترتیب قرعه کشی بین لیدرها انجام خواهد شد.

برای شرکت روی زوم به لینک زیر وارد شوید: https://us02web.zoom.us/j/7674969304

Copyright © 2021. All Rights Reserved By Club CP