جلسه چهارم هیات مدیره ۲۰۲۳

جلسه چهارم هیات مدیره ۲۰۲۳

جلسه چهارم هیات مدیره ۲۰۲۳

Iranian Bushwalkers

Start Time

01 August 2023 19:30 PM

End Time

01 August 2023 20:45 PM

Description

سلام به همگی، این ایونت صرف یادآوری تاریخ و ساعت جلسه چهارم هیات مدیره ساخته شده. موضوع جلسه: - زمان جلسه: یکساعت تا یکساعت و نیم. شرکت در این برنامه فقط مختص اعضای هیات مدیره است.

سپاس طناز

Copyright © 2021. All Rights Reserved By Club CP